Interesuje Cię zdobycie prawa jazdy? Czy może już posiadasz ten dokument i pragniesz rozszerzyć swoje uprawnienia o nową kategorię? Poznaj całościowy proces – począwszy od składania wniosku, poprzez udział w kursie i zaliczenie egzaminu, aż do otrzymania dokumentu. Jeżeli preferujesz składanie wniosków drogą elektroniczną, skorzystaj z linku „Przez Internet”.

Ile kosztuje rejestracja samochodu

Prawo jazdy to oficjalny dokument potwierdzający posiadanie przez osobę uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, takim jak samochód, motocykl, ciężarówka, autobus czy traktor. Dokument ten jest wydawany przez właściwe organy rządowe po pomyślnym ukończeniu odpowiedniego kursu szkoleniowego i zdanym egzaminie praktycznym oraz teoretycznym.

Prawo jazdy nie tylko potwierdza zdolność do prowadzenia pojazdu, ale również zawiera informacje o kategoriach pojazdów, którymi osoba może kierować. Na przykład, w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania samochodem osobowym, podczas gdy prawo jazdy kategorii C pozwala na prowadzenie pojazdów ciężarowych.

Kto może uzyskać polskie prawo jazdy?

Kwalifikujący się do zdobycia polskiego prawa jazdy są:

 • wszyscy obywatele Polski, starający się o prawo jazdy po raz pierwszy, pod warunkiem, że osiągnęli odpowiedni wiek dla konkretnej kategorii – zalecamy sprawdzić minimalny wiek wymagany dla różnych kategorii prawa jazdy,
 • wszyscy pełnoletni obywatele Polski, którzy już posiadają prawo jazdy i pragną uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów innej kategorii (jeśli osiągnęli wiek uprawniający do tej kategorii),
 • dyplomata na placówce w Polsce.

Uwaga! Wniosek możesz złożyć przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Jak uzyskać prawo jazdy?

Od 2014 roku weszła w życie zaktualizowana procedura pozyskiwania prawa jazdy. Zanim rozpoczniesz kurs i przystąpisz do egzaminu, konieczne jest uzyskanie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) w wydziale komunikacji twojego urzędu. Numer PKK jest unikalnym identyfikatorem przyszłego kierowcy, który umożliwia twoją identyfikację zarówno w systemie szkoły jazdy, jak i ośrodka egzaminacyjnego. Otrzymasz numer PKK na wydrukowanym formularzu, który powinieneś zabrać ze sobą do szkoły jazdy, a następnie do ośrodka egzaminacyjnego. Poniżej znajdują się kroki aktualnej procedury:

 1. Idź do lekarza, który wykonuje badania kierowców. Możesz skontaktować się ze szkołą jazdy, w której chcesz odbyć kurs na prawo jazdy – prawdopodobnie współpracuje z takim lekarzem. Lekarz przeprowadzi badanie i zdecyduje, czy możesz kierować pojazdami. Jeśli tak – otrzymasz orzeczenie lekarskie.
 2. Złóż wniosek o wydanie prawa jazdy wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami – listę potrzebnych dokumentów znajdziesz w sekcji „Co musisz przygotować”. Wniosek wraz z dokumentami możesz również wysłać pocztą. Informację, gdzie złożyć wniosek znajdziesz w sekcji „Gdzie możesz złożyć wniosek”.
 3. W urzędzie otrzymasz numer Profilu Kandydata na Kierowcę (numer PKK). PKK dostaniesz:
  • od razu – jeśli Twój wniosek będzie zawierać wszystkie potrzebne informacje,
  • do 2 dni – jeśli urząd musi sprawdzić dodatkowo Twoje dane,
  • do miesiąca – jeśli  urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (gdy na przykład otrzymasz negatywne orzeczenie lekarskie),
  • do 2 miesięcy – jeśli Twoja sytuacja wymaga dodatkowych wyjaśnień.
  • Jeśli wniosek o wydanie prawa jazdy wyślesz pocztą, numer PKK otrzymasz również pocztą.
 4. Weź udział w kursie i zdaj egzamin. Masz dwie możliwości.
  1. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy. W tym celu:
   1. Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
   2. Weź udział w kursie teoretycznym, a następnie praktycznym.
   3. Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
   4. Gdy zdasz egzamin teoretyczny, zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie.
  2. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. W tym celu:
   1. Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
   2. Gdy zdasz egzamin teoretyczny w WORD-zie, idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
   3. Weź udział w kursie praktycznym.
   4. Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie. Weź ze sobą numer PKK.
 5. Gdy zdasz egzamin praktyczny na prawo jazdy, WORD wyśle informację do Twojego urzędu o tym. Sprawdź na stronie www.info-car.pl, czy już to zrobił. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.
 6. Zapłać w urzędzie za prawo jazdy. Opłata wynosi 100,50 zł. Jeśli jesteś dyplomatą, nie musisz płacić.
  • Zazwyczaj możesz zapłacić w kasie urzędu, w którym składasz wniosek o prawo jazdy. Otrzymasz potwierdzenie – zanieś do pokoju, w którym przyjęto wniosek o prawo jazdy.
  • Często możesz również zrobić przelew na numer konta urzędu, w którym składasz wniosek o prawo jazdy. Potwierdzenie przelewu wyślij e-mailem do urzędu. Najlepiej zadzwoń do urzędu i dowiedz się, jak możesz zapłacić.
 7. Prawo jazdy będzie gotowe najpóźniej po 9 dniach roboczych od dnia, w którym urząd dostał potwierdzenie opłaty za prawo jazdy.
  • Sprawdź na stronie www.info-car.pl, na jakim etapie jest Twoja sprawa i kiedy możesz odebrać prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.
  • W niektórych sytuacjach może to potrwać do 1 miesiąca – jeśli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (gdy na przykład kandydat otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów albo okaże się, że kandydat uzyskał prawo jazdy za granicą). Jeśli sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień sprawa może potrwać nawet do 2 miesięcy.
 8. Odbierz prawo jazdy. Jeśli prawo jazdy odbierasz w urzędzie, zabierz ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport) oraz – jeśli masz – dotychczasowe prawo jazdy.
  • Jeśli we wniosku zaznaczysz odbiór pocztą, wpisz adres, na który chcesz dostać prawo jazdy. Wcześniej jednak musisz odesłać stare prawo jazdy – jeśli masz.
  • Jeśli urzędnik odmówi Ci wydania prawa jazdy, możesz odwołać się od jego decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w urzędzie, który odmówił Ci wydania prawa jazdy.
  • Pamiętaj, że nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy. Dlatego – jeśli zdasz egzamin, ale jeszcze nie masz prawa jazdy – nie możesz prowadzić pojazdów.

Gdzie możesz złożyć wniosek o prawo jazdy?

Powinieneś złożyć wniosek w starostwie powiatowym, które jest właściwe dla Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli Twoje miejsce zamieszkania jest w mieście posiadającym status powiatu, to wniosek składasz w urzędzie miasta. Dla mieszkańców Warszawy właściwym miejscem jest urząd dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania.

Choć zalecane jest osobiste złożenie wniosku w urzędzie, zdajemy sobie sprawę, że mogą wystąpić okoliczności, takie jak choroba, niepełnosprawność lub inne przeszkody, które uniemożliwiają Ci osobiste przybycie do urzędu. W takim przypadku możliwe jest wysłanie wszystkich dokumentów pocztą.

Jeżeli jesteś dyplomatą, wniosek składasz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ile kosztuje usługa?

100,50 zł za wydanie prawa jazdy.

Dowiedz się w urzędzie, jak możesz zapłacić. Zazwyczaj masz 2 możliwości:

 • płacisz w kasie urzędu,
 • robisz przelew na konto urzędu.

Jakie dokumenty musisz przygotować?

Starając się o prawo jazdy musisz przygotować następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy – pobierz i wypełnij w domu albo weź w urzędzie,
 • orzeczenie lekarskie,
 • aktualne zdjęcie. W sekcji „Zdjęcie do prawa jazdy” sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie,
 • dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu,
 • ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
 • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli masz 17 lat i wkrótce skończysz 18 lat. W dokumencie rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawo jazdy. Pamiętaj, że Twój rodzic albo opiekun prawny musi podpisać taki dokument przy urzędniku. Dlatego najlepiej idź do urzędu wraz z rodzicem albo opiekunem prawnym,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeśli chcesz dostać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo gdy starosta skierował Cię na badania psychologiczne.
5/5 - (1 vote)