Wyrejestrowanie samochodu: Na czym polega i ile kosztuje wyrejestrowanie pojazdu? Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania samochodu i w jakim miejscu można wyrejestrować auto? Sprawdź nasz poradnik w którym dowiesz się jak krok po kroku wyrejestrować samochód.

dokumenty do wyrejestrowania samochodu

Wyrejestrowanie samochodu na czym polega?

Wyrejestrowanie samochodu to czynność, która jest regulowana przez ustawę „Prawo o ruchu drogowym” i mówi nam, że wyrejestrowanie samochodu może nastąpić na wniosek właściciela w poniższych sytuacjach:

1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24
ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;

3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub
zbyty za granicę;

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;

5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;

6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

7) wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5.

Kto może wyrejestrować pojazd

W przypadku wyrejestrowania pojazdu dokonać tej czynności może właściciel lub jego pełnomocnik, w przypadku kiedy pojazd ma współwłaścicieli to wszyscy współwłaściciele powinni być podczas wyrejestrowania samochodu.

Jeśli wyrejestrowaniu podlega pojazd, który ma współwłaścicieli i podczas tej czynności może być obecny jeden z współwłaścicieli to powinien on posiadać pełnomocnictwa pozostałych współwłaścicieli aby można było dokonać wyrejestrowania auta.

Koszty wyrejestrowania samochodu w Polsce

Pamiętaj, że w przypadku wyrejestrowania samochodu jesteś zobowiązany do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych (koszt wyrejestrowania pojazdu). Opłatę skarbową za wyrejestrowanie samochodu możesz wnieść w kasie urzędu lub przelewem na konto właściwego urzędu (Pamiętaj o zachowaniu potwierdzenia!)

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu – niezbędne załączniki

W przygotowaniach do wyrejestrowania samochodu powinniśmy przygotować wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, dokument tożsamości, dowód wpłaty i odpowiednie dokumenty w zależności od powodu wyrejestrowania samochodu:

 • kradzież pojazdu

 • samodzielnie napisane oświadczenie — napisz w nim, że twój pojazd został skradziony i że masz świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego),
 • zaświadczenie wydane przez Policję, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu — jeśli była wydana
 • wywóz albo zbycie (na przykład sprzedaż albo przekazanie w darowiźnie) pojazdu za granicą

 • dokument, który potwierdza zbycie pojazdu za granicą (na przykład umowa kupna-sprzedaży albo umowa darowizny) oraz samodzielnie napisane oświadczenie,
 • kopia dokumentu, który potwierdzi zarejestrowanie pojazdu za granicą
 • kasacja samochodu za granicą

 • dokument, który potwierdza, że pojazd został zniszczony za granicą,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu — jeśli była wydana,
 • tablice rejestracyjne;
 • trwała utrata pojazdu

 • dokument, który potwierdza, że utrata pojazdu jest trwała (na przykład potwierdzenie, że samochód spłonął w pożarze),
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu — jeśli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód wpłaty na rzecz gminy. Pieniądze z wpłaty urząd wyda na utrzymanie czystości i porządku w gminie;
 • przekazanie pojazdu do stacji demontażu albo do punktu zbierania odpadów

 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu — jeśli była wydana,
 • tablice rejestracyjne;
 • wycofanie samochodu z obiegu — w tym wypadku wystarczy JEDEN z poniższych dokumentów:

 • dokument, który potwierdza, że pojazd został wycofany z obiegu — takim dokumentem może być na przykład oświadczenie producenta samochodu,
 • dokument, który potwierdza, że wycofany pojazd został odkupiony — pamiętaj, że wycofany pojazd może odkupić jedynie firma, która wprowadziła go do obiegu,
 • poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu z obrotu.

Ile mam czasu na wyrejestrowanie auta?

W przypadku gdy samochód został przekazany do demontażu, otrzymasz odpowiednie zaświadczenie i masz 30 dni aby od momentu demontażu złożyć wniosek o wyrejestrowanie samochodu w swoim wydziale komunikacji.

Rejestracja pojazdu wyrejestrowanego

Pojazd, który został wyrejestrowany nie może zostać zarejestrowany ponownie ale są pewne wyjątki, które wymienia ustawodawca:

 • pojazdy, które zostały odzyskane po kradzieży,
 • pojazdy zabytkowe,
 • pojazdy, które mają co najmniej 25 lat i które rzeczoznawca samochodowy uznał za unikatowe i też te, które mają szczególne znaczenie dla historii motoryzacji,
 • ciągniki i przyczepy rolnicze,
 • pojazdy, które zostały wywiezione z kraju albo sprzedane za granicą.

Ile trwa wyrejestrowanie auta?

W przypadku złożenia kompletu dokumentów, czas wyrejestrowania samochodu powinien się zamknąć w ciągu miesiąca, w skomplikowanych przypadkach cała procedura wyrejestrowania samochodu może potrwać do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów.

5/5 - (4 votes)