Zdałeś egzamin na prawo jazdy, albo wyrabiasz nowy dokument, bo go zgubiłeś albo uległ on zniszczeniu? Dowiedz się jak i gdzie sprawdzić status prawa jazdy.

Ile trzeba czekać na wydanie prawa jazdy?

Jeśli od zdania egzaminu na prawa jazdy czy złożenia wniosku o wyrobienie nowego prawa jazdy minęło około 7 dni roboczych to zlecenie wyrobienia dokumentu prawdopodobnie już trafiło do PWPW (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych). To oznacza, że dokument jest już w trakcie produkcji i od tego momentu można śledzić status prawa jazdy. Teoretycznie druk prawa jazdy można otrzymać już po około 10 dni po zdanym egzaminie czy złożeniu wniosku. W praktyce czas oczekiwania na wyrobienie dokumenty wynosi przeważnie około 3 tygodni.

Gdzie sprawdzić status prawa jazdy?

Kiedyś status prawa jazdy można było sprawdzić na stronie kierowca.pwpw.pl. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła portal: info-car.pl. Informacje o statusie dokumentu można uzyskać także w urzędzie, który jest odpowiedzialny za jego wydanie.

Jak sprawdzić status prawa jazdy?

W pierwszej kolejności należy wejść na stronę https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy. Na tej witrynie znajdziemy specjalne narzędzie, dzięki któremu można sprawdzić czy dokument jest już gotowy do odbioru. Aby sprawdzić status prawa jazdy należy w odpowiednim polu podać imię (pierwsze imię), nazwisko (w przypadku nazwisk podwójnych należy wpisać pierwsze nazwisko) oraz numer PESEL. W przypadku nie posiadania numeru PESEL należy podać datę urodzenia. Data ta powinna mieć następującą sześciocyfrową formę: RRMMDD (RR- rok, MM- miesiąc, DD- dzień). System identyfikuje sprawę tylko w przypadku podania wszystkich wymienionych wyżej informacji.

Jakie są statusy prawa jazdy?

System wyświetla poniższe statusy:

  • „Przyjęto wniosek – trwa postępowanie administracyjne”

Status ten oznacza, że albo trwają jeszcze czynności mające na celu wyjaśnienie i sprawdzenie danych osoby wnioskującej o dokument albo dokument jest trakcie produkcji.

  • „Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru”

Jeśli system wyświetli ten komunikat to oznacza, że dokument można już odebrać w urzędzie.

  • „Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany”

Taki status informuje, że wprowadzone dane są błędne (np. niepoprawnie wpisany nr PESEL) lub wniosek nie widnieje jeszcze w systemie albo dokument już wydano.