Kategorie prawa jazdy – AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E, T, sprawdź jaki musisz mieć wiek aby starać o poszczególne uprawnienia i jakie możliwości dają powyższe uprawnienia w naszym kraju.  Zobacz przed uzyskaniem prawa jazdy jakie pojazdy możesz prowadzić w Polsce posiadając odpowiednie prawa jazdy.

wzór prawa jazdy

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Kategorie prawa jazdy:

Kategoria AM

Posiadając kategorię prawa jazdy AM, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • motorower
 • czterokołowiec lekki (na przykład mały quad)
 • zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

Prawa jazdy kategorii AM można uzyskać mając 14 lat.

Kategoria A1

Posiadając kategorię prawa jazdy A1, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg
 • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW
 • pojazdy z kategorii AM
 • zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

Prawa jazdy kategorii A1 można uzyskać mając 16 lat.

Kategoria A2

Posiadając kategorię prawa jazdy A2, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • motocykl, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • moc do 35 kW
  • stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg
  • nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla
 • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW
 • pojazdy z kategorii AM
 • zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii A2 można uzyskać mając 18 lat.

Kategoria A

Posiadając kategorię prawa jazdy A, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • każdy motocykl
 • pojazd z kategorii AM
 • zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii A można uzyskać mając 20 lat – jeśli masz już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2 lub 24 lata – jeśli nie masz od co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A2.

Kategoria B1

Posiadając kategorię prawa jazdy B1, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • czterokołowiec (na przykład duży quad)
 • pojazd z kategorii AM

Prawo jazdy kategorii B1 można uzyskać mając 16 lat.

Kategoria B

Posiadając kategorię prawa jazdy B, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochód osobowy), z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • zespół pojazdów – powyższy pojazd połączony z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM
 • zespół pojazdów – złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 3500 kg,
 • jeśli zdasz dodatkowy egzamin praktyczny i masz dodatkowy wpis w prawie jazdy – zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4250 kg
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • jeśli masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat – motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii B można uzyskać mając 18 lat.

Kategoria B+E

Posiadając kategorię prawa jazdy B+E, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii B i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii B+E można uzyskać mając 18 lat.

Kategoria C

Posiadając kategorię prawa jazdy C, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład duża ciężarówka)
 • zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii C można uzyskać mając 21 lat.

Kategoria C1

Posiadając kategorię prawa jazdy C1, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t do 7,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład mała ciężarówka)
 • zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii C1 można uzyskać mając 18 lat.

Kategoria C1+E

Posiadając kategorię prawa jazdy C1+E, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, który składa się z:
  • pojazdu, który ciągnie – pojazdy z kategorii C1
  • przyczepy (na przykład mała ciężarówka z przyczepą)
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii C1+E można uzyskać mając 18 lat.

Kategoria C+E

Posiadając kategorię prawa jazdy C+E, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii C i przyczepy,
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii C+E można uzyskać mając 21 lat.

Kategoria D

Posiadając kategorię prawa jazdy D, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • autobus
 • zespół pojazdów złożony z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii D można uzyskać mając 24 lat.

Kategoria D1

Posiadając kategorię prawa jazdy D1, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu do 17 osób łącznie z kierowcą, o długości do 8 m
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii D1 można uzyskać mając 21 lat.

Kategoria D1+E

Posiadając kategorię prawa jazdy D1+E, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu kategorii D1 i przyczepy
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii D1+E można uzyskać mając 21 lat.

Kategoria D+E

Posiadając kategorię prawa jazdy D+E, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii D i przyczepy
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

Prawo jazdy kategorii D+E można uzyskać mając 24 lat.

Kategoria T

Posiadając kategorię prawa jazdy T, posiadacze tego uprawnienia mogą kierować:

 • ciągnik rolniczy
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec)
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep
 • pojazd z kategorii AM

Prawo jazdy kategorii T można uzyskać mając 16 lat.

5/5 - (9 votes)